Archiv

Pozvánka ke stažení je k dispozici ZDE.

 

JAK PODNIKAT SOCIÁLNĚ
aneb jak na sociální podnikání v praxi

Termín:           11. prosince 2013 od 9:00 do 12:00 hodin
Místo:             Centrum celoživotního vzdělávání, Studentské nám. 1531, 
                         Uherské Hradiště (areál bývalých kasáren, hnědá budova)

Seminář je určen pro začínající podnikatele, podnikatele a NNO, které zajímá sociální podnikání. Cílem je představit sociální podnikání, jeho význam pro společnost, způsoby financování.
V rámci semináře vystoupí paní RNDr. Iveta Tichá a Mgr. Věra Hloušková z  Úřadu práce ČR Kontaktního pracoviště Uherský Brod, které Vás seznámí s problematikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením, možností využití příspěvků či možností spolupráce s ÚP.

Hostem bude paní Mgr. Martina Kadlecová, majitelka sociálního podniku Semitam s.r.o., která se s Vámi podělí o zkušenosti sociálního podnikání.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: MGR. ŠÁRKA DOŘIČÁKOVÁ, ambasadorka sociálního podnikání pro Střední Moravu

ÚČAST ZDARMA

Registrace:     Přihlásit se můžete do 10.12.2013 na: pelkova@khkzlin.czzuskova@khkzlin.cz

                        nebo na tel.: 572 557 849, 572 6830 999

Kapacita je omezena!


 

 

Program pro udržitelný rozvoj Euroregionu Bílé - Biele Karpaty 

  

Asociace NNO Zlínského kraje je partnerem projektu PUR ERBBK. Informace o projektu naleznete ZDE.


 

image

Prostory bývalé budovy Knihovny F. Bartoše budou sloužit také neziskovým organizacím

Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje získá po rekonstrukci bývalé budovy Knihovny FB prostor pro zřízení kontaktního místa.
Na základě jednání s představiteli Statutárního města Zlína bude, pro účely ANNO ZK, vyčleněna jedna místnost v přízemí objektu, která bude využívána pro pravidelná zasedání i mimořádná jednání výboru asociace a členských organizací. Tento prostor se stane rovněž zázemím pro setkávání zástupců nestátních neziskových organizací z celého Zlínského kraje, místem pro pořádání seminářů, workshopů a školení i pro nečlenské NNO.

Možnost využití kontaktního místa ANNO ZK je velkou příležitostí pro neziskové organizace ve Zlínském kraji. Přímo v centru krajského města tak mohou nalézt útočiště pro svá jednání, která až dosud bylo možné realizovat pouze v náhradních, méně vyhovujících prostorech.

Reprezentativní prostory v centru města přispějí také ke zvýšení respektu neziskových organizací ve společnosti. Jejich využití je současně v souladu se záměrem města, aby budova sloužila veřejně prospěšnému účelu.


 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci s partnery projektu, Zlínským krajem, Statutárním městem Zlín, Úřadem práce ve Zlíně, Okresní hospodářskou komorou v Kroměříži a Asociací nestátních neziskových organizací Zlínského kraje, si Vás dovoluje srdečně pozvat
na

ZÁVĚREČNOU MEZINÁRODNÍ KONFERENCI PROJEKTU KOOPERACE

realizovanou v rámci projektu „Kooperace vysokého školství, veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru pro socio-ekonomický rozvoj regionu, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/51.00034 financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Na dvoudenní konferenci vystoupí odborníci z Nizozemí, Belgie, Francie a Itálie v konfrontaci s domácími experty ve dvou tematických blocích:
Spolupráce s vysokou školou v praxi
Sociální podnikání – cesta k soběstačnosti  

Termíny konání:                    13. června 2013, od 9:00 do 16:00 hodin

                                          14. června 2013, od 9:00 do 13:00 hodin  
Místo konání konference:      Konferenční prostory hotelu Baltaci Atrium Zlín, Lešetín II/651, Zlín    

Účast na konferenci je bezplatná. Pro účastníky bude zajištěno občerstvení. Vzhledem k organizačním procesům prosíme o vyplnění přihlášky na oba dva dny zvlášť. Přihlášky zasílejte nejpozději do pondělí 10. 6. 2013.

Podrobny program a prihlaska jsou ke stažení ZDE
Vyplněné přihlášky spolu s případnými dotazy pro přednášející odborníky zasílejte na adresu  workshop@fmk.utb.cz.

Dárcovský program TechSoup

 

Pozvánka - Tvorba projektů

Dárcovský program TechSoup zahajuje již třetí rok působení v českém neziskovém sektoru
„Ostřílené neziskovky v Čechách už vědí, jak se jednoduše, výhodně a legálně dostat k nejnovějšímu softwaru. Proto se na nás opakovaně obracejí s novými žádostmi.“
 
Praha, 8. ledna 2013
 
TechSoup Česká republika již třetím rokem umožňuje neziskovkám a veřejným knihovnám přístup k softwaru od významných IT společností. České NNO tak mohou legálně, formou darů, získat např. operační systém MS Windows, kancelářský balík MS Office, databázový systém SAP nebo software pro podporu fundraisingu Giftworks. Velký zájem o účast v dárcovském programu TechSoup dokládá, že si neziskovky uvědomují IT přínos pro fungování organizace. Díky přístupu ke špičkovým aplikacím se mohou plně věnovat svému poslání a pracovat mnohem efektivněji.
 
V programu je již registrována řada významných českých neziskovek, i díky nim se povědomí o TechSoupu šíří napříč celým třetím sektorem. Program odstartoval v prosinci 2010, od té doby se na webu www.techsoup.cz zaregistrovalo již 653 neziskových organizací a knihoven. Tyto organizace získaly darem již 6 363 softwarových licencí v celkové tržní hodnotě převyšující 55 000 000 Kč.
 
Program TechSoup dosáhl během dvouletého působení v České republice významného pokroku. Pružně reaguje na rostoucí zájem o registraci v programu, a tedy i stále vyšší poptávku po softwarových darech. „Věřím, že TechSoup přispívá k vyšší profesionalitě českého neziskového sektoru“, říká Tomáš Hájek ze Sdružení VIA, které realizuje dárcovský program v ČR společně s Nadací VIA a Nadací Charty 77 – Kontem Bariéry.
 
Více informací o programu naleznete na stránkách www.techsoup.cz.
  Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje si Vás dovoluje pozvat na seminář, který je určen pro fundraisery a vedoucí pracovníky NNO. Tématem je tvorba projektů se specifickým zaměřením na tvorbu projektu
s využitím logického rámce.
 
Kdy: 22.1.2013, 8:30 – 15:00
Kde: sídlo Zlínského kraje, třída T. Bati 21, 15. etáž, místnost č. 1526
Přednášející:  Mgr. Josef Zdražil
 
Program:
8:30     Projektový cyklus
9:00     Analytické postupy při tvorbě projektů
10:00   Logická návaznost
10:45   Logický rámec
12:00   občerstvení (v ceně)
12:30   Logický rámec
15:00   Závěr
 
Cílem semináře je naučit účastníky využívat metodu logického rámce a další nástroje při tvorbě projektů. Metoda logického rámce je univerzálně použitelná pro tvorbu jakýchkoli projektů a schopnost ji uplatňovat výrazně pomáhá při tvorbě kvalitních projektů. Lektor má praktické zkušenosti s tvorbou i s hodnocením projektů financovaných ze SF EU a z dalších finančních zdrojů.
 
Občerstvení zajištěno.
 
Vstupné: 800 Kč
Vstupné členové ANNO ZK: 500 Kč
 
Platba na místě v hotovosti! Svou účast nahlaste prosím do pátku 18.1. 2013 do 12:00 hod. e-mailem na adresu: annozk@seznam.cz
 
Další informace:
Mgr. Josef Zdražil, 773176760

 

imageANNO ZK podepsalo memorandum o spolupráci se Zlínským krajem

Memorandum bylo podepsáno hejtmanem Zlínského kraje MVDr. Stanislavem Mišákem a předsedou ANNO ZK Ing. Danem Žárským ke dni 7.6.2010. Dohoda je prvním podobným krokem, který ve Zlínském kraji stvrzuje partnerství mezi neziskovými organizacemi a Zlínským krajem. Spolupráce se zabývá následujícími oblastmi spolupráce:

 1. Prosazování společných cílů a zájmů.
 2. Koordinace aktivit spolupracujících subjektů.
 3. Výměna a využívání zkušeností a dobré praxe.
 4. Vytváření a posilování partnerských vztahů mezi Zlínským krajem a NNO ve Zlínském kraji.
 5. Setkávání zástupců Zlínského kraje a NNO v rámci Výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor Zastupitelstva Zlínského kraje.
 6. Podpora spolupráce na úrovni kraje.
 7. Vyhodnocování společné spolupráce.

Dokument si můžete prohlédnout zde.


Připomínky ke grantovému řízení Zlínského kraje

Zpracovala Helena Frkalová

K čemu mají granty sloužit? K zabezpečení služeb a činností, které nelze provádět přímo výkonem státní správy. Podporují zájmovou, výukovou, sociální ….činnost za vydatné pomoci neziskového sektoru.

Grantové programy jsou jistě velmi žádoucí a záslužnou aktivitou Kraje. Tady přichází ke slovu ALE!

Na příkladu grantové výzvy v oblasti EVVO chci dokladovat, že jde o neúměrně dlouhé vyhodnocovací období s nepružným a nedostatečným informačním propojením.

- 28.1.2010 je na necelý měsíc vypsána grantová výzva s přesným datem a hodinou ukončení podání přihlášek (26.2.2010, 12 hodin)

- nikde nenajdeme informaci, kdy bude zasedat výběrová komise a kdy budou zveřejněny  výsledky – jen vágní květen až červen, přesto manažer projektu odpovídá za realizaci (i časovou) projektu, bez ohledu na termín , kdy je mu sděleno schválení grantu

„Kraj“ neodpovídá za nic

- pro účastníky, kteří nejsou přímo v kontaktu s pracovníky kraje nastává období složitého rozhodování

- začít s aktivitami popsanými v grantové přihlášce, bez  jistoty podpory nebo aktivity nazahajovat a čekat a každý týden od května (když ne den) sledovat stránky kraje, zda se neobjeví informace o výsledku grantové komise

- jistě, je možné s realizacemi začít a když budu mít štěstí tak dostanu přiznanou podporu vyplacenu zpětně

- když se do realizace pustím a jsem začínající nebo malá finančně slabá organizace a stěstí v grantovém výběru mít nebudu, tak se dostanu do velkých problémů a při více takto riskatních krocích brzy svou činnost ukončím, protože jen s čirým nadšením se větší aktivity dělat prostě nedají

- na konci června 2010 se ti, kteří vydrželi neustále sledovat stránky Kraje mohli dovědět výsledky, ti šťastní vybraní si mohli oddechnout, že se jim přiznaná dotace zpětně vyplatí nebo že ještě do konce roku rychle aktivity rozběhnou a dotáhnou

- v srpnu 2010 ti, co očekávali jen písemnou zprávu, konečně ji obdrží

- ve třetí dekádě září 2010 nemají úspěšní žadatelé s Krajem sepsány smlouvy a o financích si mohou nechat jen zdát a do konce roku zbývají už jen TŘI MĚSÍCE a do ukončení aktivit v souladu s podmínkami grantu už jen DVA MĚSÍCE

- otázka na závěr – PROČ to tak dlouho trvá?

Návrh na řešení situace:

 1. stanovit při vypisování grantů pevné termíny vyhodnocení přihlášek a oznámení výsledků (viz. podmínky Blokového grantu vyhlášeného Nadací Partnerství)
 2. ihned poslat informace e-mailem, v době internetu máme jedinečnou možnost pružné komunikace a tím i ulehčení pro žadatele o grant
 3. osobní odpovědnost za časový průběh vyhodnocení a informování
 4. zvážit možnost zálohových plateb ihned po schválení vybraných účastníků grantu

     5.  navrhujeme vyhlásit grantové výzvy nejpozději 1 měsíc po schválení rozpočtu Kraje

Doplnění od příjemců grantů: z odboru školství

- velmi dlouho čekají realizátoři projektů na odpovědi na monitorovací zprávy

- proč se Kraj nazasadí o standartizaci podmínek pro příjemce – Příručka pro příjemce se změnila 3x za dva roky

Kraj ani ministerstva ale na změny neupozorní, neproškolí zájemce – PROČ se to tak děje ??

Kraj by měl být pro „SVÉ“ řešitele oporou, prostředníkem vzhledem k ministerstvům a ne drábem bazírujícím na nedůležitých, nejednoznačných detailech.

_____________________________________________________________________________________________________