Dokumenty

Výzva k zaplacení členských příspěvků Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje

Na základě usnesení Valné hromady č. 4 ze dne 28.4.2008 vyzýváme členské organizace k zaplacení členských příspěvků za každý rok členství.

  • Organizace s náklady předchozího zúčtovacího do 10000 Kč jsou zproštěny placení členských příspěvků.
  • Organizace s náklady předchozího zúčtovacího období od 10001 do 100.000 Kč budou hradit příspěvek 300 Kč/rok.
  • Organizace s rozpočtem nad 100.000 Kč budou hradit příspěvek 1000 Kč/rok.

Způsob placení:
Platbu můžete provést převodem č.ú.: 2001264795/2010
Jako variabilní symbol uveďte prosím IČO organizace.
Jako specifický symbol uveďte rok, za který částku platíte. Pokud platíte za více let, uveďte všechny roky za sebou (20122013).
Platbu je možno také zaplatit hotově do pokladny sdružení.

Získané prostředky umožní rozvinout naši činnost, která přispívá ke zlepšení pozice NNO ve společnosti.


 

Zájemci o členství v Asociaci NNO Zlínského kraje mohou vyplnit přihlášku, která je ke stažení ZDE.

Vyplněnou přihlášku zašlete prosím na adresu Asociace NNO, Strmá 34, Vsetín, 75501.


 

Děkujeme za podporu.

Zde naleznete logo ANNO ZK, které můžete umístit na své internetové stránky spolu s odkazem na stránky www.annozk.cz.

https://annozk.wbs.cz/banner01_kopie.gif

Všem, kteří nám takto pomůžou propagovat práci ANNO ZK, velice děkujeme.

____________________________________________________________________________________________

Stanovy ANNO ZK jsou k dispozici ZDE.