Dotazy a odpovědi


Dotaz:
Dobrý den, je možná, aby spolek měl určitou dobu jen dva členy?
 
Odpověď:
Dle zák č. 89/2012 sb. občanský zákoník, platí, že alespoň tři osoby vedené společným zájmem mohou založit k jeho naplňování spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm. Z toho lze dovodit, že pojmovým znakem spolku je dobrovolné sdružení 3 a více osob. Občanský zákoník však výslovně nezakazuje možnost dočasného úbytku členů pod 3. Tedy domnívám se, že dočasně a to na dobu nezbytně nutnou, pro získání a přijetí nového člena, je možné, aby spolek měl méně než 3 členy. Musí však jít o stav krajní a hlavně krátkodobý a dočasný a ani na přechodnou a nejnutnější dobu nesmí počet členů klesnout pod dva.