Média

image

Prostory bývalé budovy Knihovny F. Bartoše slouží neziskovým organizacím

Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje získala po rekonstrukci bývalé budovy Knihovny FB prostor pro zřízení kontaktního místa.
Asociace nestátních neziskových organizací využívá prostory propůjčené Statutárním městem Zlín ve prospěch celého spektra členských organizací. Prostory tak mohou využívat pro realizaci spolkových setkání, kurzů a jiných aktivit. Prakticky každý den je v klubové místnosti naplánován program. Klubová místnost je yužívána také pro pravidelná setkání výboru ANNO ZK. Rozpis využívání místností je zveřejňován na webových stránkách www.annozk.cz.