Osobnost NNO za rok 2018

Nominované osobnosti neziskového sektoru za rok 2018image

Již známe 14 osobností, které si zaslouží ocenění v anketě Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje. Neziskové organizace do tohoto přátelského souboje, který vyvrcholí 10.4.2019 od 15 hodin v obřadní síni zlínské radnice, vysílají třináct žen a jednoho muže. V minulosti ocenění získali například Miroslav Janík, Eva Ludvíčková nebo Zdena Wasserbauerová.

Nominace jsou uvedeny v abecedním pořadí tak, jak byly zaslány jednotlivými nominujícími organizacemi.

Nominace
č. jméno odkaz na nominaci
1 Božena Czudková Nominace Czudkova
2 Mgr. Božena Filáková Nominace Filáková
3 Eva Chovančíková Nominace Chovančíková
4 Karel Koníček Nominace Koníček
5 Ilona Kupková Nominace Kupková, str.2
6 Ludmila Nováková Nominace Novotná
7 Anna Novotná Nominace Nováková
8 Mgr. et Bc. Zdislava Odstrčilová Nominace Odstrčilová
9 Mgr. Sylvie Osičková Nominace Osičková
10 Marie Otáhalíková Nominace Otáhalíková
11 Bc. Eliška Petruchová Nominace Petruchovástr. 2str. 3str. 4str. 5
12 Věra Šabršulová Nominace Šabršulová
13 PhDr. Jaroslava Ševčíková Nominace Ševčíková
14 Mgr. Jarmila Vaclachová Nominace Vaclachová

Hlasovat mohou členové Výboru Asociace neziskových organizací Zlínského kraje a členové Výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor Zastupitelstva Zlínského kraje. 

Hlasovací lístek


 

imageVyhlášení ankety "Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2018"

Vyhlašovatelem ankety je Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje,z.s. Slavnostní ocenění osobností se uskuteční 10. dubna od 15:00 v obřadní síni Magistrátu města Zlína. 
 
1. Nominovat mohou:
a) Kterákoli z neziskových organizací se sídlem ve Zlínském kraji nebo pobočkou působící ve Zlínském kraji
b) Kterákoli obec Zlínského kraje
 
2. Oprávnění navrhovatelé mohou nominovat až tři žijící osobnosti působící v neziskovém sektoru ve Zlínském kraji. 
- S nominací je nutné zaslat vyplněný formulář „Nominace osobnosti“
- Nelze navrhovat vítěze předchozích ročníků (toho, kdo se umístil na 1.-3. místě)
 
3.  Hodnotiteli jsou:
a) Výbor Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje.
b) Výbor pro nevládní organizace a neziskový sektor zastupitelstva Zlínského kraje 
 
4.   Vítězové ankety budou současně nominováni do ankety „Osobnost neziskového sektoru České republiky“ za rok 2019.
 
Formulář je ke stažení  ZDE
Adresa doručení nominací:  poštou Zlínský klub 204, třída Tomáše Bati 204 (originál formuláře „Nominace…“) nebo e-mailem: annozk@seznam.cz (naskenovaný formulář „Nominace…“ s podpisem statutárního zástupce organizace)
 
Termín doručení nominací: do 22.2.2019 do 12:00 hodin
Další informace: Helena Frkalová, tajemnice tel. 724 100 270,  e-mail: annozk@seznam.cz, 

 

 

imageSetkání s osobnostmi neziskového sektoru

Slavnostní událost celospolečenského významu proběhla 18.4. od 15 hodin v obřadní síni magistrátu Města Zlína. Více než padesát hostů se ze zde zúčastnilo vyhodnocení 5. ročníku ankety „Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2017“, jehož záštitu na sebe vzala paní Michaela Blahová, radní Zlínského kraje a Miroslav Adámek, primátor Města Zlín. Vítězem ankety se stal Pavel Janečka ze SVČ Hulín, na druhém místě se umístila Yvona Koutná, Líska Vsetín, na třetím místě se umístila Věra Kovaříková SPCCH Halenkov. Ocenění „Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje“ dále získali: Veronika Habrová, Marie Novosadová, Lubomír Valter, Květoslava Othová,  Marcela Kotíková, Marcela Bradová, Dagmar Filgasová, Ladislav Hamřík. Slavnostní atmosféru ještě podtrhlo připomenutí desátého výročí trvání Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje (ANNOZK), pořádající organizace. Dort s vyobrazením loga organizace a číslovkou deset postupně krájeli vedle již výše zmíněných také Dan Žárský, předseda ANNOZK, Jiří Sukop, náměstek hejtmana Zlínského kraje, Jan Pijáček radní Zlínského kraje, Kateřina Francová, náměstkyně primátora, Jiří Korec, náměstek primátora, Alena Gajdůšková poslankyně Parlamentu ČR a členové výkonného výboru ANNOZK. Při závěrečném rautu mohli všichni zúčastnění ocenit také chuťové kvality tohoto vizuálně velmi vydařeného díla. O hudební doprovod se postarala cimbálová muzika Paléska z.s. Nezbývá než si přát ať můžeme zažít ještě mnoho podobných setkání a oslav.

 

 

Nominace v anketě Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje
za rok 2017

 

Jméno

Důvod nominace

Ing. Marcela Bradová

Paní Marcela Bradová je odbornicí na rodinnou problematiku, organizátorkou mnoha prorodinných aktivit/ akcí v Kroměříži, na něž dokáže získávat finanční prostředky z mnoha zdrojů. Podílela se na tvorbě prorodinné koncepce města Kroměříž v roce 2002 založila Rodinné centrum, které se úspěšně rozvíjí. Přihláška ZDE

Ing. Dagmar Filgasová

Paní Filgasová je mimořádná osobnost, nevidomá, odkázaná na pomoc druhých, ale i přes tento handicap je úžasně milá, pracovitá a obětavá. Mimo pravidelné aktivity, kdy shání peníze pro SONS – velmi úspěšně, nemluvě o nových pracovních místech pro tělesně postižené v SONSu v nedávné době – masáže pro veřejnost, zařídila u podnikatele Ivo Valenty víkendový pobyt v říjnu 2017 pro 40 seniorů a nevidomých klientů v luxusním hotelu … více v přihlášce ZDE.

Ing. Veronika Habrová, Ph.D.

Spolek Barbořice, v čele s paní Habrovou, se již několik let věnuje úklidu zanedbaných míst v Kroměříži v rámci tzv. „ekoscuků“ a popularizaci ekologických témat a přístupů, spolupracuje i na dalších aktivitách ve městě (jablečný týden, týden pro rodinu apod.). Přihláška ZDE.

Ladislav Hamřík

Hlavním důvodem je dlouholetá práce pro neziskovou organizaci SPCCH a pořádání nejrůznorodějších pobytů/výletů a poznávacích zájezdů po České republice, ale i v zahraničí. Dále také ochota pomáhat členům opět se zařadit do společenského života a rozvíjet své neobjevené schopnosti a silné stránky. Organizace přátelských posezení v přírodě, edukačních přednášek a školení například pro chůzi s nordicwalking. Přihláška ZDE.

Ing. Pavel Janečka

Nominovaný slouhodobě aktivně pracuje v oblasti tělovýchovy a sporu jako činovník oddílu stolního tenisu a postupně dnes jako předseda sportovního klubu s osmi sportovními oddíly s celkově 360 členy. Dlouhodobě aktivní byl také ve spolku Čerchmanti, který se zabýval organizací dětských kulturních, společenských i sportovních akcí. Ve spolupráci s SVČ Hulín p.o. je pravifelnýcm organizátorem dětských letních táborů.  … více v přihlášce ZDE.

Marcela Kotíková

Je členkou SPCCH Vertebro od roku 1998 .Od počátku se začala věnovat cvičení jógy  a vedením rekondičních pobytů.Je velmi oblíbená pro svoji příkladnou obětavost,při cvičení jógy pro SPCCH Vertebro a cvičení v  několika skupinách  pro veřejnost.Obětavě nacvičuje program se svými svěřenci z domova“ Radost“ pro vystoupení na vánoční besídce naší organizace,Organizuje pobyty u moře se cvičením jógy. Přihláška ZDE.

Mgr. Yvona Koutná

Nominovaná se aktivně dlouhodobě zapojuje do života ve městě Vsetíně, patří k propagátorkám Fair trade (Fairtradeové město Vsetín) Patří k hlavním organizátorům Vsetínských dnů pro fair trade, týdne proti chudobě ve Vsetíně – zejména aktivit pro mládež a rodiny s dětmi. Specializuje se na školní koordinátory EVVO, učitele MŠ a pracovníky NNO. Působí jako externí lektorka a konzultantka pro Toulcův dvůr Praha, … více v přihlášce ZDE.

Věra Kovaříková

Paní Věra Kovaříková je velmi proaktivní a odpovědná osoba, Její empatický a pozitivní přístup k lidem má ten zásadní dopad, že přitahuje nové členy organizace a ti se cítí v její společnosti velmi komfortně. Její povaha obecně způsobuje, že je v kolektivu velmi oblíbená a vytváří prostředí, které stmeluje kolektiv v jejím okolí. Při jednání s organizacemi je velmi schopná a rozhodná, kde jejím hlavním cílem, který naplňuje, je dosažení … více v přihlášce ZDE.

Michal Kvapil

Pro druhé obětuje obrovské množství svého času. Svou práci v klubu dělá výborně. Věnuje se téměř všem kategoriím (některým více, některým méně). Michal je skvělý a usměvavý člověk, který vždy všem vyjde vstříc a všem rád pomůže. Svůj obětovaný čas florbalu dělá bez finančního ohodnocení. Předal spoustu zkušeností a vychoval několik florbalistů, kteří se pohybují na superligové úrovni v jiných klubech. Dostal také několikrát … více v přihlášce ZDE.

Mgr. Marie Novosadová

Od roku 1994 je aktivní členkou SPCCH, kde posledních 6 let působí jako předsedkyně. Vede a zajišťuje různé kroužky – práce na počítači, trénink paměti, ruční práce, cvičení, odborné besedy s lékaři, plavání a také organizuje rekondiční pobyty. Ve školách a firmách zajišťuje za pomocí modelu přednášky o samovyšetření prsou. Stará se organizaci akcí jako Květinový den, Plaveme prsa, Dokážeš to taky či Den pro růžovou stužku ...více v přihlášce ZDE.

Mgr. Květoslava Othová

K. Othová, jako ředitelka Charity Vsetín stála u zrodu sociálních služeb nejen ve Vsetíně, ale také v celém Zlínském kraji. Pod jejím vedením vznikla jedna z prvních profesionálně vedených sociálních služeb, která byla svého času příkladem a také školicím místem pro méně rozvinuté sociální organizace. Přestože byla v řídící funkci, vždy se ochotně osobně angažovala, kdykoliv bylo potřeba. V zájmu prohloubení své profese … více v přihlášce ZDE.

Pavla Pšenčíková

Paní Pavlu Pšenčíkovou navrhujeme na nominaci osobnost neziskového sektoru za Svaz postižených civilizačními chorobami, ve kterém je členkou od roku 2003..Jako jednatelka se podílí velkou měrou na celé činnosti této základní organizace jedná se  o zajištění programů členských schůzí, cvičení, i plavání v KNTB, o administratívu organizace, je naší dvorní fotografkou, aktivně zastoupí všechny členy výboru. 13 let vzorně zajišťovala … více v přihlášce ZDE.

Lubomír Valter

Už od svých třiadvaceti let trénuje v Bojkovicích žáky. Pod jeho rukama mu prošly stovky více či méně nadějných fotbalistů. Je jedním z dlouhodobých pilířů bojkovského fotbalu. Za čtyřicet šest let nechyběl ani na jednom tréninku. V současnosti trénuje mladší a starší přípravku. V průběhu soutěží je pravidelným čárovým rozhodčím pro dorostenecké a žákovské soutěže. Jedno volební období působil jako člen zastupitelstva na radnici. Je … více v přihlášce ZDE.

 

Hlasovací lístek je ke stažení ZDE


 

 

 

 

Vyhlášení ankety

„Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2017“

Vyhlašovatelem ankety je

Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje

 

 1. Nominovat mohou:

a) Kterákoli z neziskových organizací se sídlem ve Zlínském kraji nebo pobočkou působící ve Zlínském kraji

b) Kterákoli obec Zlínského kraje
 

2. Oprávnění navrhovatelé mohou nominovat až tři žijící osobnosti působící v neziskovém sektoru ve Zlínském kraji.

-          S nominací je nutné zaslat vyplněný formulář Nominace osobnosti

-           Nelze navrhovat vítěze předchozích ročníků (toho, kdo se umístil na 1.-3. místě)

3.  Hodnotiteli jsou:

a) Výbor Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje.
b) Výbor pro nevládní organizace a neziskový sektor zastupitelstva Zlínského kraje

4.   Vítězové ankety budou současně nominováni do ankety „Osobnost neziskového sektoru České republiky“ za rok 2018.

Formulář je ke stažení ZDE.

Adresa doručení nominací:  poštou Zlínský klub 204, třída Tomáše Bati 204 (originál formuláře „Nominace…“) nebo e-mailem: annozk@seznam.cz (naskenovaný formulář „Nominace…“ s podpisem statutárního zástupce organizace)

Termín doručení nominací: do 28.2.2018 do 12:00 hodin

Další informace:               Halina Bílková tel. 775 709 400,  e-mail: annozk@seznam.cz