Průběh a fotogalerie Osobnost NNO

imageAnketa Osobnost neziskového sektoru 2016

Slavnostní vyhlášení již 4. ročníku ankety Osobnost neziskového sektoru 2016 se konalo 29.3.2017 v 15: 30 v obřadní síni budovy  Magistrátu SM města Zlína a navazovalo na VH ANNO ZK z.s., která se konala tentýž den na témže místě od 13:00 hod. Záštitu nad touto akcí převzali hejtman ZK pan Jiří Čunek a primátor města Zlína MUDr. Miroslav Adámek. Pozvání přijala řada významných osobností politického, nevládního spektra, např. paní PaedDr. Alena Gajdůšková, Ing. Michal Dvouletý, pan Mgr. Miroslav Kašný, paní Michaela Blahová, Bc. Kateřina Francová, ze zastupitelů obcí a měst přijal pozvání např.pan Mgr. Petr Viceník. v neposlední řadě samotní "Founding parents" ankety Osobnost NS, v čele s panem předsedou Ing. Danem Žárským a  tajemnicí ANNO ZK z.s. paní Helenou Frkalovou.

Po úvodním slově pana hejtmana, pana primátora a pana předsedy následoval program samotného slavnostního vyhlášení akety Osobnost NNO, kdy bylo postupně ve třech blocích postupně oceňováno hmotnými dary, všech 10 nominovaných osobností, vybraných na základě 16 ti nominačních listů.

Oproti minulým ročníkům byly vyhlášeny 3 vítězné osobnosti:

 

3. na třetím, bronzovém místě se umístila paní Ing. Petra Nováková ze sdružení Samari, o.s.

2. druhé, stříbrné místo obsadila paní PhDr. Dagmar Cruzová z Klubu UNESCO Kroměříž

1.  na prvním, zlatém místě,  se umístila  paní Mgr. Marta Václavíková z organizace SPCCH a stala se tak absolutní vítězkou a pomyslnou královnou ankety Osobnost neziskového sektoru 2016. Na první fotografii si můžete prohlédnout její gratulaci od pana předsedy ANNO ZK z.s., pana Ing. Dana Žárského. O samotnou korunovaci se postarala královna předchozího ročníku ankety "Osobnost za r. 2015", paní Zdenka Wasserbauerová,  který jí  předala pomyslné žezlo a svícen ve tvaru hliněné korunky, vytvořenou s postaviček lidí, držících se za ruce a symbolizujících tak samotnou podstatu práce lidí v neziskovém sektoru: nezištnou pomoc, podporu jeden druhému, solidaritu a soudržnost.

Všechny Tři vítězné osobnosti postupují do celostátního kola ankety Osobnost nevládního sektoru 2017, jehož slavnostní vyhlášení se  uskuteční  začátkem prosince 2017 v Praze a jehož organizátorem je ANNO ČR.

Všech 10 oceňených osobností obdrželo kromě věcných a květinových darú od našich sponzorů také certifikát s jejich jménem a osobním věnováním již od zmíněné Svaté Trojice: pana Ing. Dana Žárského, pana Jiřího Čunka a pana MUDr. Miroslava Adámka.

http://www.televizetvs.cz/tvs-zlinsky-kraj-31-3-2017

(Tímto děkujeme všem sponzorům za laskavé poskytnutí cen a darů. Tabulka s jejich seznamem bude brzy ke stažení ZDE. Certifikáty s jejich jmény si již brzy budete moci prohlédnout ZDE.)

 

Rádi bychom na tomto místě poděkovali rovněž cimbálové muzice Paléska, v čele s primášem Ondřejem Hobzou za hudbní doprovod v předělech mezi jednotlivými bloky oceňování. Za skvěle připravený raut a profesionální catering srdečně dekujeme sdružení o.s. IZAP Slunečnice.

Děkujeme i fotografům a mediím a všem zúčastněným za vytvoření srdečné, láskyplné atmosféry.

 

 


OSOBNOST NEZISKOVÉHO SEKTORU 2016 


             


                            


 

 

 10. ZÁVĚREČNÁ ,SEDMÁ ČÁST  - Focení s 10 oceněnýmy Osobnostmi NS 2016

 


 

9. ŠESTÁ ČÁST - Slavnostní zakončení, raut

8.  Intermezzo - Cimbálová muzika Paléska

 

7. ČTVRTÁ ČÁST - SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ A OCENĚNÍ 3 VÍTĚZEK ANKETY OSOBNOST NEZISKOVÉHO SEKTORU ZK 2016

 

6. Intermezzo - Cimbálová muzika Paléska

5. TŘETÍ ČÁST - PŘEDSTAVENÍ A OCENĚNÍ DRUHÉ SKUPINY NOMINOVANÝCH

 

4.  Intermezzo - Cimbálová muzika Paléska

3. DRUHÁ ČÁST - PŘEDSTAVENÍ A OCENĚNÍ PRVNÍ SKUPINY NOMINOVANÝCH

2. Intermezzo - Cimbálová muzika Paléska z.s.

1. PRVNÍ ČÁST - ÚVOD-  Zahajovací řeč, představené hostů


                             
      


                                                         
                                                      


      

                 

 


 

 

 

 

 

 

 

                                    

imageOsobností neziskového sektoru je Zdenka Wasserbauerová

(Zlín 21.3.2015) Významné ocenění Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2015 získala dobrovolnice Českého registu kostní dřeně a zakladatelka Šance Olomouc o.p.s. paní Zdenka Wasserbauerová. Z rukou předsedy pořádající Asociace NNO Zlínského kraje Dana Žárského převzla keramickou korunu, která je zároveň svícnem tvořeným stylizovanými postavami držícími se v kruhu za ruce. S gratulacemi se přidala také poradkyně předsedy vlády a 1. viceprezidentka Svazu pacientů Alena Gajdůšková, člen rady Zlínského kraje Petr Navrátil a náměstkyně primátora Statutárního města Zlín Kateřina Francová. Krásnou kytici předal také zástupce města Otrokovice, které paní Zdenka tak výborně reprezentuje.

Vítězka byla vybrána ze čtrnácti nominovaných osobností, pro které hlasovali zástupci členských organizací Asociace NNO Zlínského kraje. "Nominace samotná znamená, že člověk je významný pro své okolí. To, že se dostane mezi 10 oceněných znamená, že jeho práce je pozitivně vnímána širokým spektrem organizací, a pro všechny oceněné to jistě znamená veliké povzbuzení do další práce. Ocenění nejvyšší, tedy převzetí ceny Osobnost roku, znamená, že je člověk pro nás pro všechny inspirací a je něčím vyjímečný," vysvětlil Dan Žárský a dodal, že takové ocenění může člověk získat jen jednou. „S oceněním jsem nepočítala, vůbec jsem netušila, že jsem byla nominována, o to více jsem byla překvapena, že jsem získala cenu. Nicméně ocenění by měl dostat každý, který dělá něco pro druhého. To je posláním neziskových organizací,“ shrnula oceněná Zdenka Wasserbauerová.

Čím je tedy vyjímečná paní Wasserbauerová? Její práce má přímý dopad na životy mnoha lidí. Český registr dárců kostní dřeně čítá přes 50 tisíc jmen. Paní Waserbauerová sama získala neuvěřitelných 7600 potenciálních dárců. 40 z nich již dřeň skutečně darovalo. Svou agitační a přednáškovou činností neúnavně oslovuje další. "Ocenění získala nejen za své minulé  zásluhy, ale hlasující oslovil také významný počin, který uskutečnila v roce 2015 v rámci akce JEDU NA DŘEŇ, kdy získala při Barum Rally pro odběry 571 nových dárců, kteří byli zapsáni do registru," uvedl Josef Zdražil z pořádající asociace.

Dalšími oceněnými při vyhlášení ankety byli Anna Konvalinková, Božena Mikulíková, Dagmar Cruzová, Alena Rusová, Josef Olišar, Libuše Perůtková, Ludmila Šulcová. Anna Vařáková a Jan Zona.


 

imageOsobností neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2014 je Eva Ludvíčková

(Zlín 23.3.2015) Emeritní oblastní ředitelka Naděje Otrokovice a stále aktivní expertka na oblast sociálních služeb byla zvolena zástupci členských organizací Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje a Výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor Zastupitelstva Zlínského kraje z celkového počtu 19 kandidátů. Ocenění předával poslanec Petr Gazdík, bývalá senátorka Alena Gajdůšková, náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Nečas, radní Zlínského kraje Petr Navrátil a předseda Asociace NNO Zlínského kraje Dan Žárský.


 

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...