Sídlo‚ korespondenční adresa

 

Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje z.s.


 


            Sídlo a korespondenční adresa:


 

ANNO ZK z.s.              

 

Zlínský klub 204

Třída Tomáše Bati 204

760 01 Zlín

IČ:  75 144 778

č.ú.: 2001264795/2010                                                    

 

www.annozk.cz

FB: Asociace NNO Zlínského kraje 

Prostory Zlínského klubu 204  (bývalé knihovny Františka Bartoše) slouží neziskovým organizacím

 

Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje získala po rekonstrukci bývalé budovy Knihovny FB a vzniku Zlínského klubu 204 prostor pro zřízení kontaktního místa.
Asociace nestátních neziskových organizací využívá prostory propůjčené Statutárním městem Zlín ve prospěch celého spektra členských organizací. Prostory tak mohou využívat pro realizaci spolkových setkání, kurzů a jiných aktivit. Prakticky každý den je v klubové místnosti naplánován program. Klubová místnost je yužívána také pro pravidelná setkání výboru ANNO ZK z.s..

Rozpis využívání klubové místnosti 106 je zveřejňován na webových stránkách www.annozk.cz.